Vergelijk 1.985.649 mobiele telefoon aanbiedingen en vind de beste deal

Alles over de afschaffing van roamingkosten in Europa

Achtergrond Alles over de afschaffing van roamingkosten in Europa
Door , - 10 reacties

2017 markeert een keerpunt voor smartphonegebruikers. Naast de nieuwe Telecomwet staat ons nog een belangrijke mijlpaal te wachten: het afschaffen van de roamingkosten in Europa. Wat betekent dit voor onze beurs? GSMinfo vertelt je over enkele weken kunt verwachten.

Nieuwe Telecomwet

1 januari 2017 werd ingeluid door de nieuwe Telecomwet. Na een serie rechterlijke uitspraken en onderhandelingen tussen de politiek en de telecomsector, gelden er vanaf heden andere regels voor consumenten die een telefoonabonnement met smartphone willen afsluiten. De Hoge Raad heeft bepaald dat providers, telecombedrijven en andere aanbieders niet langer reclame mogen maken met een de leus ‘met gratis smartphone bij je abonnement’. De telefoon die je bij het abonnement krijgt is namelijk niet gratis: je betaalt maandelijks aflossing en rente. Zodoende is er sprake van een lening en dat betekent dat alle aanbieders zich aan de regels moet houden die in Wet op het Financieel Toezicht (WFT) zijn geformuleerd.

Wat betekent dit concreet voor consumenten? Vanaf 1 januari krijg je een BKR-registratie als je een telefoonabonnement afsluit in combinatie met een toestel dat duurder is dan 250 euro. Sinds 1 mei gelden er nog strengere regels: dan moeten providers en telecombedrijven namelijk een toets afnemen of je wel kredietwaardig genoeg bent om een lening aan te gaan. Daarnaast wordt de informatiepositie voor consumenten verbeterd en zul je het ‘Let op! Geld lenen kost geld’ logo aantreffen. Eind december schreef GSMinfo hier een uitgebreid artikel over, inclusief de consequenties van de nieuwe wetgeving.

Nieuwe Telecomwet: wat verandert er na 1 januari?

Nieuwe Telecomwet: wat verandert er na 1 januari?

30 dec 2016 - Op 1 januari treedt de nieuwe Telecomwet in werking. Het is een aangescherpte wetgeving waarin nieuwe regels voor het afsluiten van een telefoonabonnement met toestel worden vastgelegd, met verregaande consequenties. Wat gaat er precies veranderen? GSMinfo zet de belangrijkste wijzigingen en implicaties voor je op een rij.

Afschaffen roamingkosten

Half juni staat ons nog een tweede belangrijke verandering te wachten. Dan worden de roamingkosten binnen de Europese lidstaten afgeschaft. Bellen, sms’en en mobiel internetten worden dan aanzienlijk goedkoper als je Nederland verlaat.

Hoe werkt het huidige systeem? Je betaalt je provider om gebruik te mogen maken van haar communicatienetwerk van antennes en zendmasten. Je sluit hiervoor een abonnement af waarin je een (on)beperkt aantal belminuten, sms’jes en data mag gebruiken. Het bedrag dat je hiervoor maandelijks betaalt, geldt alleen als je binnen de Nederlandse landsgrenzen bent. Zodra je één stap over de grens zet en het netwerk van je provider buiten bereik is, val je terug op het netwerk van een ander. Zodoende kun je ook buiten Nederland zonder problemen bellen, sms’en en internetten.

Het gebruik van het netwerk van een andere partij is echter niet gratis. Je moet hiervoor zogeheten roamingkosten betalen. Jouw provider heeft met verschillende Europese en internationale telecombedrijven prijsafspraken gemaakt over deze tarieven. Uiteraard draait je provider niet hiervoor op, maar legt zij de rekening bij jou neer. Op de factuur die je maandelijks ontvangt staan deze roamingkosten vermeld.

Roaming Europa

Roaming kan aardig in de papieren lopen. In de beginperiode betaalde je soms wel 5 euro of meer voor iedere MB die je verbruikte. Ook bellen was niet goedkoop en kostte je vaak een rib uit je lijf. Het gevolg was dat reizigers zo min mogelijk probeerden te bellen: alleen in noodgevallen grepen ze naar hun smartphone. Europese politici vonden dat (terecht) vreemd: sinds de Europese eenwording vormt ons continent één markt met vrij verkeer voor personen, goederen en geldstromen. Waarom is er dan niet één telecommarkt, zonder roamingkosten?

Politici proberen al jaren bezig om roamingkosten binnen de EU-zone af te schaffen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar er is licht aan het einde van de tunnel: we staan aan de vooravond van een Europa zonder roamingkosten. Al je kostbare belminuten, sms’jes en MB’s van je nationale bundel kun je dan ook in andere EU-lidstaten gebruiken, zonder dat je opgezadeld wordt met extra kosten. In Brussel spreken ze ook wel over Roam Like At Home. Deze regels zijn vastgelegd in verordening 2120/2015.

Een traag proces

Deze nieuwe wetgeving is niet zonder slag of staat tot stand gekomen. Als we de zevenmijlslaarzen aantrekken, kunnen we een aantal kardinale momenten aanwijzen in de afgelopen tien jaar. In 2007 sprak de Europese Commissie –het dagelijkse bestuur van de EU– met de Europese telecomsector af dat er maximumtarieven moesten komen voor bellen, sms’en en mobiel internetten binnen de EU.

In de daaropvolgende jaren werden deze tarieven jaarlijks tegen het licht gehouden en beetje bij beetje naar beneden bijgesteld. Het tempo waarin dat gebeurde lag echter laag. Europese ingezetenen klaagden steen en been over de nog altijd torenhoge telefoonrekeningen die bij hen op de deurmat vielen als ze van hun welverdiende vakantie terugkwamen. Om de zaak in de goede richting te sturen, stemde de Europese Commissie in met wetgeving die moest leiden tot een ‘Connected Continent’. Hierin waren onder meer afspraken vastgelegd over investeringen in het 4G-netwerk, versobering van wetten en regels om concurrentie te stimuleren en een verbetering van de rechtspositie van consumenten. Daarnaast werden er afspraken gemaakt over de definitieve afschaffing van roamingkosten. 2016 werd als concreet doel gesteld.

Maximumtarieven

In 2015 werd een belangrijke tussenstap gezet om het einddoel –het afschaffen van roamingkosten– te bereiken. De Europese Commissie zag in dat 2016 niet haalbaar was. Daarom werd er een andere datum voor de afschaffing van roamingkosten afgesproken: 15 juni 2017. Om de transitie naar een zone zonder roamingkosten in goede banen te leiden, kwamen de Europese Commissie en telecomsector met elkaar overeen dat providers tussen 30 april 2016 en 15 juni 2017 een beperkte toeslag in rekening mochten brengen, bovenop de nationale tarieven voor bellen, sms’en en datagebruik. Deze toeslagen vind je in de onderstaande tabel.

Toeslagen voor roaming sinds 30 april 2016
  Eenheid Tarief (excl. BTW) Tarief (incl. BTW)
Bellen Per Minuut € 0,05 €  0,0605
Gebeld worden Per minuut € 0,0114 €  0,013794
Sms verzenden Per bericht € 0,02 € 0,0242
Mobiel internet Per MB € 0,05 € 0,0605

Als je de bovenstaande tarieven combineert met de huidige maximumtarieven die gelden voor roaming, dan zien de prijzen er als volgt uit.

Maximumtarief (nationaal tarief plus toeslag)
  Eenheid Tarief (excl. BTW) Tarief (incl. BTW)
Bellen Per minuut € 0,19 € 0,2299
Gebeld worden Per minuut € 0,05 € 0,0605
Sms verzenden Per bericht € 0,06 € 0,0726
Mobiel internet Per MB € 0,20 € 0,242

Wholesale roamingtarieven

Om het afschaffen van roamingkosten betaalbaar en concurrerend te houden, moest er iets gedaan worden aan de wholesale roamingtarieven. Dat zijn de tarieven die Europese providers elkaar onderling in rekening brengen om gebruik te mogen maken van hun netwerk zodra hun eigen netwerk buiten bereik is. In juni 2016 werden deze tarieven vastgesteld op 4 cent per minuut als je belt of gebeld wordt, 1 cent voor het versturen van een sms’je en 0,85 cent per MB.

Verschoningsgronden

Tot slot vond de telecomsector het noodzakelijk om veiligheidsmechanismen in te bouwen om zo de stabiliteit van het netwerk te garanderen en telecomproviders gerust te stellen. De Europese Commissie had voor ogen dat ingezetenen onbeperkt konden bellen, sms’en en internetten als zij binnen de EU-zone reisden. Tegelijkertijd moest misbruik tegengegaan worden zodat iedereen altijd en overal bereikbaar is en het netwerk niet onnodig overbelast raakt. Tevens wilde Brussel niet dat providers in de financiële problemen zouden raken als gevolg van de nieuwe spelregels. 

Grondgebied

Daarop formuleerde de Commissie enkele verschoningsgronden waarbij providers wel roamingkosten in rekening mogen brengen. Om te beginnen geldt de wetgeving alleen in de 28 EU-lidstaten. Dit zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Bellen vanuit of naar niet-EU-landen telefoneren is niet in deze Europese afspraken meegenomen.

Uitzonderlijke gevallen

Verder mogen providers in uitzonderlijke gevallen toch roamingkosten in rekening brengen. Als bijvoorbeeld blijkt dat een klant de afgelopen vier maanden meer tijd doorbracht in een ander EU-land dan het land waar het een telefoonabonnement heeft afgesloten, moeten ze een waarschuwingsbericht opsturen naar de persoon in kwestie. Hij of zij heeft dan twee weken de tijd om toelichting te geven over zijn of haar reis- en verblijfplannen, of haar bel-, sms- en surfgedrag aan te passen. Daarna mag de provider eventueel roamingkosten in rekening brengen. Deze mogen niet meer bedragen dan de wholesale roamingtarieven uit de vorige paragraaf.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken beschrijft in een brief aan de Tweede Kamer nog een uitzondering. Een provider mag aan de telecomwaakhond in het land van herkomst toestemming vragen om een extra toeslag in rekening te brengen. Daarvoor moet het bedrijf aantonen dat zij de kosten voor roaming niet kan dekken met de inkomsten uit de nationale tarieven. Als het nettoverlies 5% of meer bedraagt, mag de provider deze toeslag in rekening brengen bij haar klanten.

Vlaggen EU-lidstaten

Fair Use

In december 2016  hebben de ministers in EU-verband afspraken gemaakt over een fair use policy. Hiermee wilde de EU voorkomen dat providers de nationale tarieven zouden verhogen om zo de inkomstenderving van het afschaffen van de roamingtarieven te compenseren. Tegelijkertijd worden providers beter beschermd, omdat zij zich beter kunnen wapenen tegen buitenproportioneel gebruik –lees: misbruik– van hun netwerk. 

Als iemand niets anders doet dan films downloaden of muziek streamen via een WiFi-hotspot, kan dat als misbruik bestempeld worden. Dat geldt ook als je een telefoonabonnement niet in hetzelfde EU-land afsluit als waar je woont. Alleen als je kunt aantonen dat je een ‘stabiele relatie’ hebt met het andere land –bijvoorbeeld omdat je er werkt of studeert– mag je extra roamen, zonder bijkomende kosten. Zo komt de EU grensarbeiders en studenten tegemoet. 

Aanvankelijk stelde de Europese Commissie voor dat burgers uit de EU maximaal opeenvolgende dertig dagen of negentig dagen per jaar zonder bijkomende kosten mochten roamen. Dat voorstel stuitte of veel verzet van providers en belangenorganisaties en werd dan ook direct ingetrokken.

Bellen van Nederland naar het buitenland

Tot slot is er nog een hele belangrijke beperking om rekening mee te houden. Het in rekening brengen van de roamingkosten binnen de EU behoort zo goed als tot het verleden. De Europese Commissie heeft echter één voorbehoud opgenomen: bellen vanuit je eigen land naar andere Europese lidstaten mag wel nog extra belast worden door providers. Simpel gezegd: als je vanaf je vakantieplek in Frankrijk naar het thuisfront belt, is er niets aan de hand. Als daarentegen je ouders naar je opbellen om te vragen hoe de vakantie tot nu toe verloopt, dan worden zij met extra kosten opgezadeld. De meeste providers brengen hiervoor een bedrag van 25 cent per minuut in rekening, maar in sommige gevallen kan dat oplopen tot wel 90 cent per minuut.

Aanvullende kosten voor het bellen vanuit het buitenland naar Nederland zijn er niet, maar bellen vanuit andere EU-lidstaten naar Nederland brengt extra kosten met zich mee. Het klinkt misschien paradoxaal, maar er is een goede reden voor waarom Brussel deze regel heeft opgenomen in de nieuwe wetgeving. Als je in Nederland bent en iemand in het buitenland wil spreken, dan heb je allerlei alternatieven om in contact te treden met die persoon zonder dat je hoeft te bellen. Zo kun je bijvoorbeeld berichten versturen of bellen via WhatsApp, of via Skype een gesprek aangaan. Als je daarentegen in het buitenland op straat staat, heb je deze keuze vaak niet. Dan ben je aangewezen op roaming. Voor deze mensen hebben de Europese Commissie en internationale providers een uitzondering gemaakt.

Johannes Klein van de Europese belangenorganisatie BEUC vertelt tegenover de NOS dat hij dit een vreemde zaak vindt: “Kosteloos bellen in het buitenland is een hele goede stap in de juiste richting. Maar bellen naar het buitenland gebeurt ook vrij veel. Dus hier zien wij een kans voor de EU om dit op te lossen.” Alessandro Gropelli van de Europese telecombedrijven zegt dat het logisch dat er kosten zijn verbonden aan bellen naar het buitenland voor Europese consumenten. “Die kosten worden nu betaald door de telecombedrijven. Ook bellen naar het buitenland kost ons geld, omdat we gebruik moeten maken van een buitenlands netwerk. Het is logisch dat mensen daarvoor moeten betalen”, aldus Gropelli. 

Per saldo

Wat betekent dit alles voor ons? Simpel gezegd ben je straks een stuk voordeliger uit als je binnen de EU op vakantie gaat en contact wil onderhouden met het thuisfront. Zolang je binnen je bundel blijft, is er niets aan de hand en hoef je geen extra kosten te betalen. Als je bijvoorbeeld je maximumaantal belminuten of MB’s overschrijdt, moet je daar uiteraard wel voor betalen. De bedragen hiervoor verschillen per provider, maar worden niet langer aangevuld met roamingkosten. 

Dankzij de inspanningen van onder meer VVD-politica en voormalig Eurocommissaris voor mededingingszaken Neelie Kroes en de Europese telecomsector zijn de beltarieven de afgelopen tien jaar drastisch verminderd. Ten opzichte van 2007 betalen we nu 92% minder voor bellen binnen de EU. Voor sms’en is het bedrag sindsdien eveneens met 92% afgenomen. Dataroaming is maar liefst 96% goedkoper in vergelijking met 2012. En dat terwijl het datavolume in deze periode met een factor honderd is toegenomen.

Verkeer

Buiten de EU

Hier in Europa hebben we onze zaakjes goed op orde. Buiten de EU-zone is het daarentegen een jungle waar de meest uiteenlopende en exorbitante roamingtarieven in rekening worden gebracht. Zo betaal je bij sommige providers tussen de 2 en 2,50 euro per minuut als je even naar huis belt. In sommige landen moet je maar liefst 10 euro per MB ophoesten als je via je smartphone op internet surft. Dat is gemiddeld honderd keer zo veel als in ons eigen land.

Dat leidde tot grote verbijstering bij enkele Kamerleden. Lutz Jacobi (CDA) en Astrid Oosenbrug (PvdA) voelden minister Kamp hierover aan de tand in een serie schriftelijke vragen. Daarin stelde de minister dat het lastig is om op internationaal niveau afspraken te maken over roamingtarieven. Zo zijn hun tarieven bijvoorbeeld niet gereguleerd. En een maximumtarief opleggen aan Nederlandse providers is geen optie, omdat ze dan in een verliesgevende positie belanden.  De enige oplossing is om iets aan deze onwenselijke situatie te veranderen zijn internationale afspraken in EU-verband met internationale providers. 

Benieuwd naar de tarieven die jij moet betalen voor bellen, sms’en en mobiel internetten als je buiten de EU bent? Alle grote Nederlandse providers hebben hun tarieven voor hun diensten op een rij gezet. Wij hebben de grootste aanbieders voor je op een rij gezet.

Meer weten over vakantiebundels? Lees dan het onderstaande artikel.

Mobiel internet in het buitenland: alles over vakantiebundels

Mobiel internet in het buitenland: alles over vakantiebundels

12 jun 2016 - Internetten in het buitenland wordt een steeds minder kostbare aangelegenheid. In het onderstaande artikel kijken we per provider wat de meest voordelige buitenlandbundels zijn.

Praat mee over dit artikel

De 5 populairste smartphones

Nieuwstip insturen

Heb je een tip of suggestie voor de redactie van GSMinfo.nl? Laat dit dan aan ons weten.

Om GSMinfo.nl goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Lees ons Cookiebeleid.

Feedback verzenden